OFERTA

Zakres działalności biura związany jest z obsługą inwestorów indywidualnych jak również firm. Nasze działania związane są z pełną realizacją formalności zaczynając od projektu koncepcyjnego poprzez pozwolenie na budowę i oddanie obiektu do eksploatacji. Przygotowujemy wielobranżową dokumentację projektową z podziałem na projekty koncepcyjne, budowlane oraz wykonawcze.

Zajmujemy się kompleksowym opracowywaniem dokumentacji projektowej w zakresie:

 • Projektów architektoniczno - budowlanych;
 • Projektów instalacji wewnętrznych (wodociągowych, kanalizacyjnych centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, elektrycznych);
 • Adaptacji projektów typowych;
 • Zmiany sposobu użytkowania;
 • Koncepcji architektonicznych i funkcjonalnych;
 • Inwentaryzacji budowlanych;
 • Projektów remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących;
 • Załatwianie wszelkich spaw formalno - prawnych związanych z inwestycją na każdym jej etapie;
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej;
 • Projektowana charakterystyka energetyczna;
 • Ekonomiczna i środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza systemów
 • zaopatrzenia w energię.


Powyższy zakres związany jest obiektami:
 • budownictwa użyteczności publicznej: budynki biurowe, handlowe, usługowe, służby zdrowia, oświaty;
 • budownictwa mieszkaniowego: wielorodzinnego, jednorodzinnego;
 • budownictwa przemysłowego: hale, warsztaty;
 • budownictwa rolniczego: obiekty inwentarskie.